WYSTAWA

2013 » WYSTAWA

Od 29 listopada 2013 do 12 stycznia 2014 trwa wystawa pokonkursowa w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 19. Tam też, podczas wernisażu dnia 29 listopada 2013 roku nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu. Pokaz w Białymstoku obejmuje najlepsze z 61 prac zakwalifikowanych do drugiego etapu. Część z nich będzie można kupić podczas aukcji 12 grudnia 2013 roku.