Kontakt

Fundacja Rozwoju Sztuki „Zielona Marchewka”

ul. Legionowa 14/16

15-099 Białystok

numer KRS 0000314092

REGON 200236305

NIP 542-31-15-078

Numer konta

BZWBK 69 Oddział w Warszawie

24 1500 1865 1218 6013 5867 0000

 

Siedziba – adres korespondencyjny:

Galeria Zielona Marchewka

Aleja Wilanowska 83

02-765 Warszawa

 

Zarząd Fundacji:

Grzegorz Janczarski – prezes

tel. 502 759 237

e-mail: galeria@zielonamarchewka.pl

Janusz Dąbrowski - fundator

 

Ogólnopolski Konkurs Malarski:

Marek Płuciniczak – koordynator projektu

e-mail: galeria@zielonamarchewka.pl

tel. 517 832 676 lub 22 403 41 71

 

Możliwy również kontakt za pośrednictwem formularza poniżej: