Konkurs

fot. W. Wojtkielewicz

fot. W. Wojtkielewicz
  

 Pomysł organizowania cyklicznego konkursu malarskiego narodził się w poczuciu, że konieczne jest stworzenie płaszczyzny, w ramach której młodzi artyści mogliby chwalić się swoimi pracami, porównując je równocześnie z osiągnięciami innych. W polskim środowisku artystycznym brak było dotychczas formuły pozwalającej na spotkanie początkujących twórców poza murami akademii. Organizowany co dwa lata pod innym hasłem Ogólnopolski Konkurs Malarski Fundacji Zielona Marchewka kierowany jest zarówno dla tych, którzy jeszcze pozostają wychowankami wyższych uczelni artystycznych, jak i tych, którzy zaledwie kilka lat wcześniej je ukończyli. Proponujemy coś, co dla każdego zaczynającego karierę twórcy jest absolutnie kluczowe – pokazanie swoich dzieł szerszemu gronu odbiorców, nie tylko profesorom oraz kolegom i koleżankom ze studiów, ale kuratorom i krytykom, na co dzień pracującym w renomowanych instytucjach kultury i galeriach, czy mających własne pracownie artystom.

Wybierając spośród setek nadsyłanych prac zaledwie kilka, chcemy odnaleźć te obiecujące osobowości artystyczne, które mimo młodego wieku nie boją się trudnych poszukiwań, nie zadowalają się łatwymi odpowiedziami. Mamy nadzieję, że to oni będą tworzyć oblicze polskiej sztuki za dziesięć czy dwadzieścia lat. Jednak aby tak się mogło stać, najpierw należy te talenty odkryć. Właśnie takiemu odkrywaniu ma służyć nasz konkurs. Finaliści mogą zaprezentować swe prace na wspólnej pokonkursowej wystawie, a najlepszych czeka szczególna pomoc z naszej strony. Fundacja bowiem nie kończy przygody z młodymi twórcami na przyznaniu nagród; z tymi najlepszymi zawiązujemy współpracę: organizujemy pierwsze indywidualne wystawy, wspieramy projekty i inicjatywy, słowem: staramy się zapewnić jak najlepszy start w przyszłość.