Jury Konkursu

2013 » Informacje » Jury Konkursu

Organizując Ogólnopolski Konkurs Malarski "Zielona Marchewka" kładzie sobie za cel, by był on okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć poza murami Akademii Sztuk Pięknych.  Stąd też staramy się, by członkowie Jury byli osobami niezwiązanymi z akademickim nauczaniem sztuki, by reprezentowali różne środowiska naukowe i artystyczne tendencje. Uważamy, że taka różnorodność postaw pozwala lepiej ocenić  twórczość młodych artystów.

W Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego zasiadają:

Artyści malarze:

Tomasz Ciecierski

Robert Maciejuk

Delegowani przedstawiciele instytucji kultury:

Katarzyna Kołodziej - reprezentująca Zachętę Narodową Galerię Sztuki w Warszawie

Michał Jachuła - reprezentujący Galerię Arsenał w Białymstoku

Piotr Stasiowski - reprezentujący Muzeum Współczesne we Wrocławiu

Przedstawiciele Fundacji:

Janusz Dąbrowski - Fundator

Grzegorz Janczarski - Prezes Fundacji